Náš tým
Náš tým se skládá z 6 členů, Matěje Kozáka, Antonína Rejny, Jana
Hynieho, Michala Knechta, Lukáše Pavlíka a Dimi Leshchinskiyho. Všichni jsme studenty
střední průmyslové školy elektrotechnické v Ječné ulici, odkud pochází jméno našeho týmu.
Soutěže se účastníme již podruhé, s trochu obměněným týmem, kompletně přepracovaným
konceptem a především s mnohem větší základnou a podporou.

Zdroje a zázemí týmu
Letos se nám podařilo domluvit na spolupráci s Prusa Research ve formě
neomezeného členství v Prusa Labu v Holešovicích, kde máme k dispozici
profesionální nástroje a know-how. Rovněž se nám podařilo navázat spolupráci s e-
shopem Arduino-shop.cz, který nám zdarma poskytnul součástky a moduly pro
stavbu. Dále jsme získali finanční dar ve výši 20.000 CZK od firmy Elektroline a.s.,
která poskytuje studentům naší školy brigády a stáže. V jednání je aktuálně
spolupráce s firmou LeanCat – se kterou budeme pracovat na vývoji palivového
článku pro napájení naší pozemní stanice, Meteopress (zajištění meteorologického
balonu a vzdušného prostoru pro testování a vybavení pro přenos videa z CanSatu)
a Vodafone, který nám poskytne část pásma ve vlastní IoT LTE síti, což umožní
přenos dat z CanSatu prakticky odkudkoli na planetě.

Kontrola podmínek pro život
Náš CanSat bude obsahovat pokročilé spektrum atmosférických senzorů,
které budou sbírat data o teplotě, tlaku, vlhkosti, chemickém složení atmosféry, UV záření
atd. Ze všech nasbíraných dat poté vyhodnotí, na kolik je naše planeta vhodná pro stabilní
život. Součástí CanSatu bude i GPS modul, díky kterému budeme schopní přesně sledovat
polohu CanSatu.


Pozemní stanice
Vyvíjíme vlastní pozemní stanici, která bude obsahovat vše, co je pro
provedení mise potřeba. Od baterek pro napájení sebe i CanSatu až po LTE modem, který
bude data odesílat na náš web. Stanice běží na Raspberry Pi 3 B+, které bude data
z CanSatu přijímat, zpracovávat, zobrazovat, ukládat a odesílat na náš web. Pro vizualizaci
telemetrických dat používáme vlastní software.


Přistávací mechanismus
Náš CanSat bude pro přistání vybaven „pouze“ obyčejným padákem,
nicméně vyvíjíme systém přistávacích nohou, které umožní měkké přistání CanSatu a zmírní
riziko jeho poškození. Dále plánujeme využití přistávacích nohou jako aerodynamických
kormidel pro získání částečné kontroly nad dráhou sestupu. Nohy budou pravděpodobně
řízeny klasickými modelářskými servomotory, není však vyloučeno využití krokových motorů.

Vodíkový palivový článek
Využití vodíkového článku pro napájení naší pozemní stanice je aktuálně pouze ve fázi konceptu a je možné, že z ní nakonec sejde.

– Vzhledem ke komplexnosti našeho CanSatu nemáme „plechovku“ ve fyzické
podobě (Více v kapitole Aktuální stav projektu).
– Později bude přenos realizován především přes radiofrekvenční signál v pásmu 433
MHz a eventuálně přes GSM síť. V případě přenosu přes 433 MHz budeme dosahovat
bezproblémového přenosu až na 5 km. Jádrem našeho CanSatu bude pravděpodobně
WeMos D1 mini Pro, který se nám osvědčil už minulý rok.

Pozemní stanice
Stanice o rozměrech klasického kufru na nářadí bude kompletně nezávislá na
jakémkoli vnějším napájení po dobu až 2 hodin a bude obsahovat vše, co je nutné ke
splnění mise. Stanice bude primárně napájena ze sítě 230 VAC, nicméně bude schopná
fungovat po dobu až 2 hodin na vlastních zdrojích.

Výpočetní technika stanice
Srdcem naší stanice je Raspberry Pi 3 B+ se systémem Raspbian, na kterém
poběží náš vlastní telemetrický software, který bude data z CanSatu zpracovávat,
ukládat, zobrazovat na monitoru a v reálném čase odesílat na náš web.

Software telemetrie
Aktuální verze našeho software je napsána převážně v pythonu. Software
bude data z CanSatu zobrazovat jak v podobě textu, tak graficky (v grafu, na mapě,
3D model…). Veškerá tato databudou zároveň zobrazována na našem webu.

Napájení stanice
Stanice bude primárně napájena ze sítě 230 VAC, nicméně bude schopna
fungovat až 2 hodiny z vlastních zdrojů v podobě až 72 Lithiových článků 18650,
popřípadě palivového vodíkového článku. Lithiové články budou uspořádány
v několika nezávislých paralelních větví s napětím 12 VDC.

Aktuální stav projektu
V současné době nemáme vlastní CanSat. Na začátku února však budeme mít první
funkční prototyp s přistávacím mechanismem a pokročilou telemetrií a vlastní řídící
jednotkou. Velkou roli v tomto zpoždění také hraje čas věnovaný vývoji pozemní stanice a
komunikace se sponzory. Tyto záležitosti jsou v současné době za námi a nyní jen čekáme
na dodání součástek z Číny.

– Z těchto důvodů budeme přenos v semifinále ČR demonstrovat na open CanSatu
s upraveným kódem, díky čemuž se nám budou data přijatá na open CanSat stanici
zobrazovat a ukládat přes sériový port do naší stanice.

– Aktuálně jsou v provozu webové stránky a Facebook, na kterém neustále
zveřejňujeme náš postup. V průběhu příštích pár týdnů na web přibyde telemetrie,
galerie a kalendář akcí (veřejné testy telemetrie, přednášky, workshopy…).

Úspěchy a neúspěchy při vývoji
Beze sporu největší protivník se kterým se potýkáme, je čas. Bohužel naše nemalé
ambice si žádají enormní množství úsilí a času, což se projevilo především v období před
semifinále, kdy nás náhle ze zdravotních důvodů opustil jeden člen.

Donedávna jsme uvažovali o využití open CanSatu jako hlavní řídící jednotky pro náš
CanSat, ke kterému bychom jen přidali vlastní desku se senzory a ovládáním přistávacího
mechanismu. Z tohoto konceptu nakonec sešlo. Velký vliv na to měly i nepřiměřené celní
poplatky při doručování klonů open CanSatu z Číny.

Oproti minulému roku už nejsme financováni školou a tak jsme museli začít shánět
podporu jinde. Nejjednodušší cestou pro nás byli sponzoři a jak se později ukázalo, bylo to
správné rozhodnutí. Odezva námi oslovených firem doslova předčila naše očekávání.
Aktuálně je naším bezesporu největším sponzorem Prusa Lab, díky kterému máme vůbec
prostor pro tak ambiciózní projekty jako je Pozemní stanice. Neuvěřitelně nás potěšila také
firma Elektroline a.s., díky které si můžeme dovolit kvalitní součástky a zároveň se
nemusíme zatěžovat nějakou velkou byrokracií okolo faktur.

Vytyčené cíle do finále

– Funkční vlastní elektronika a přistávací mechanismus CanSatu
– Přenos, zobrazení a následné streamování telemetrických dat přes Pozemní
stanici na web
– Zajištění nezávislého chodu Pozemní stanice na vlastních zdrojích
– Otestování CanSatu až ve výšce 3 km
– Úspěšné přistání na přistávacích nohách
– Úspěšné implementování vodíkového článku do pozemní stanice

Propagace

V současné době je naším nejsilnějším „tahounem“ propagace Facebook. K 25.
Lednu 2019 máme na Facebooku 89 sledujících (z toho 86 Lajků) a za poslední měsíc
vzrostl zájem o naší stránku o neuvěřitelných 4700 %. Velmi tomu opět pomohl PrusaLab,
který náš projekt zmínil v jednom svém příspěvku.

Máme založený i Twitterový účet. Ten však budeme využívat primárně během testů
a soutěžních kol ke krátkým statusům o aktuálním stavu mise.

Máme domluvenou reportáž z Prusa Labu s Elektrika TV a plánujeme občas vydávat
krátká videa z vývoje, testů, veřejných akcí, workshopů atd.

V současné době již pracujeme na workshopu v Prusa Labu, jehož náplní bude
sestavení vlastní IoT meteorologické stanice. Tento workshop bude mít především dopad na
propagační stránku soutěže.

Sponzoři

Close Menu